Начало » Статии в списанието » Валдорфска педагогика

Валдорфска педагогика

През 2011 г. в София отваря врати първото начално валдорфско училище „Проф. Николай Райнов”, а през 2014 г. вече е основно училище до 8-ми клас. Създават го родители и учители, членове на сдружение „Училище за нашите деца“ в обществена полза, следвайки философията на Рудолф Щайнер и метода му за отглеждане, възпитание и грижа за децата, наречен валдорфска педагогика. Училището е българският отговор на тази европейска, а от ХХ век и световна културна практика. Организацията е заимствана и адаптирана през европейския опит към българското духовно наследство. Елементи от валдорфската педагогика са залегнали в общообразователните системи на Финландия, Норвегия, Исландия, Германия, Австрия, Англия, Холандия и в този смисъл тя е изпитана и доказала се методика.

От училището разясняват, че валдорфската педагогика се отнася с голямо уважение към детето и човека въобще, към неговата индивидуалност и естествено развитие. Тя се основава на ученето чрез преживяване и грижа за физическото, емоционалното и психическото здраве на подрастващите. „В самата педагогика има устрем къмсвобода и индивидуално развитие според личните качества и предизвикателства на всяко дете. Неслучайно я определят като „педагогика на бъдещето“.

Във валдорфската педагогика родителите и педагозите имат ключова роля в образователно-възпитателния процес. Основните трудности, които са срещнали при основаването на учебното заведение, са били свързани с изграждането на организационна структура и с финансирането. Училището е изцяло на самоиздръжка, засега няма финансова подкрепа от държавата, както е в много валдорфски училища по света.„Надяваме се при въвеждане в практиката на принципа „парите следват ученика“ нашите родители да получат поне малко подкрепа от държавата.“

В последните години в България навлизат нови образователни модели, но много от тях са на етап идеи, а като причина се изтъква нуждата от законодателни промени или дълъг път към лицензиране. Как от валдорфското училище са „спечелили“ държавата за партньор при въвеждането на иновативен за България образователен метод? Спазвайки програмата на МОН, пречупвайки я през валдорфската педагогика. „Тази година парламентът най-сетне гласува по-голяма свобода в учебните програми и така учителите ще имат по- голям избор на подходи и алтернативни методики. С по-голямата свобода обаче идва и по-голямата отговорност. Надяваме се, че все повече учители ще продължават развитието и обучението си, за да могат да предложат адекватно образование на поколенията на бъдещето. Ние също организираме общообразователни учебни семинари за родители и учители, които да започнат да прилагат елементи от валдорфската педагогика и в държавните училища. Надяваме се, че с промяната на закона ще можем да допринесем още повече за развитието на образованието в България. Когато взехме лиценз за училище, нямахме такава възможност“.

За да спазват програмата на МОН, а и принципите на валдорфската педагогика, в началото не било лесно. Налагало се е учителите буквално да слагат една до друга двете програми и да измислят как да преподадат тази на МОН, само че по валдорфски. Към днешна дата се надяват, че няма да имат подобни предизвикателства. Освен това предстои създаването на национална асоциация на валдорфските инициативи и организиране на формални обучения по валдорфска педагогика в страната. Едва ли е изненада, че както в повечето частни училища, таксите в ЧОУ „Проф. Николай Райнов“ не са ниски. „Ние сме НПО, в обществена полза и не разпределяме печалба. Гласуваме си такива такси, които да покриват разходите ни. В бъдеще се надяваме да получаваме повече дарения от социално отговорни организации и да печелим повече финансирания по проекти, които да позволят намаляване на разходите ни.“ Обсъждат и таксите на децата да се определят спрямо доходите на родителите им, както е в много валдорфски училища по света.

***

Прочети целия материал в брой 2 на списание Ogledai.se.

Коментари

коментари