Начало » Примерът » Какъв родител си? Даваш или подрязваш криле?

Какъв родител си? Даваш или подрязваш криле?

Гергана и Светлана Маркови не са сестри, въпреки общата фамилия. Те са тандем в работата. В Марков колеж от години поддържат непрекъсната верижна реа- кция от промени, които неминуемо рефлектират в средата, в която живеем и гоним професионалните си цели и мечти. Естествено, попитахме ги как го правят. Фокусът обаче е друг. Защо е важно личностното развитие да бъде част от образованието и как, често несъзнателно, като родители вместо да окриляваме децата си, бидейки техни ментори, ги обричаме на неувереност и неудовлетвореност?

– Какво трябва да се разбира под личностно развитие и защо е важно, за да бъдем успешни в живота?

Светлана: Първо трябва да кажем какво разбираме под „успешен човек” и защо е част от личностното развитие. За мен успехът на човек минава през това да реализира себе си, собствения си потенциал, своите ценности, онова, което е важно за него, приоритетите си, както и целите, които си поставя. Ако част от целите е да се развива като личност, неминуемо ще мине през това да опознае себе си. Личностното развитие се състои в това човек да опознае себе си, да има качествени саморефлексия и осъзнаване. След като стигне до познание за собствените силни страни, да развие този потенциал в посока постигането на важните за него неща.

Гергана: Ако трябва да дадем някаква простичка дефиниция, личностното развитие е да развиваш всички онези свои умения, които не са приложими в една или друга област в живота (например професионални или кулинарни умения), а да развиваш онези личностни умения, които са приложими навсякъде. Като умението да си поставяш цели, да управляваш времето си, да си поставяш приоритети, да изследваш ценностите си, връзката между тях и това, което правиш, т.е. да управляваш мотивацията си. Защо е важно личностното развитие, за да бъдем успешни?! За мен личностното развитие е не толкова важно самоцелно, само за успеха, защото култура за успяване вече има в България и хората знаят какво да правят, за да бъдат успешни. Така че е по- скоро да бъдат успешни и щастливи едновременно.

Светлана: И да бъдат удовлетворени от това, което постигат на практика…

Гергана: Което би означавало то да е наистина в синхрон с това, което лично за тях е ценно и важно. А иначе личностното развитие само по себе си за щастието е много важно, защото щастието има много фактори, като един от тях е управление на взаимоотношенията. И това е изцяло тема в личностното развитие: „Как аз управлявам комуникацията и взаимоотношенията си?”.

– Т.е. личностното развитие е пряко свързано с щастието и успеха?

Гергана: Да, определено, защото успехът не е въпрос на някакви професионални умения, а по-скоро на твоята устойчивост систематично да ги прилагаш и развиваш.

Светлана: Всъщност част от личностното развитие е да намериш смисъла за себе си. Защото щастието е прякосвързано със смисъла – всичко, което ти дава смисъл, те прави щастлив.

Гергана: А там, където корелира пряко с успеха, личностното развитие е да развиваш мисленето си. Доколко мислиш иновативно, мащабно, всеобхватно? Доколко осъзнаваш и виждаш възможностите си и възможностите, които средата ти предоставя?

– В този контекст защо личностното развитие често е пренебрегвано в младежките ни години и стремежът към него се появява чак в зряла възраст, като понякога в резултат на натрупани вътрешни блокажи и неудовлетвореност?

***

Прочети цялото интервю в брой 2 на списание Ogledai.se.

Коментари

коментари