Начало » Личностно развитие » Кои са вътрешните ни източници на енергия и как да ги ползваме?

Кои са вътрешните ни източници на енергия и как да ги ползваме?

Част 3 от поредицата „За жизнения тонус – как да го поддържаме и повишаваме”

 

Енергията ни само от вън ли може да се набавя? Няма ли как да се зареждаме сами – без да сме зависими от нещо извън нас? Да, има как… с вътрешните ни източници на енергия.

В предишния пост по темата разгледахме външните източници, с които можем да повишаваме ниво на своята енергия и които често ни помагат бързо да подобрим нивото на енергията ни. Недостатъкът, който установихме, че имат е това, че не зависят изцяло от нас и че могат да ни направят зависими от тях.

Сега е време да се запознаем с вътрешните източници – както си личи от названието им, това са източниците, които са „в нашите ръце” – те не зависят от други хора или от някакви по-специални обстоятелства, и винаги можем да разполагаме с тях, така както разполагаме със себе си.

Преди да продължим, ще направя едно условно разделение на източниците на вътрешна сила на дългосрочни и краткосрочни. За пример – доброто здраве е дългосрочен източник на вътрешна енергия, а това да вземем освежителен душ в даден ден, когато не се чувстваме много енергетизирани, е краткосрочен.

И двата вида източници имат своите предимства и роля. Първите са нещо, върху което принципно да насочим вниманието си и да поддържаме в живота си, а вторите са подходи, които ни помагат в ежедневието да „обърнем посоката” на спадащото ни ниво на енергия.

Сега, в този пост, ще говорим за вътрешните източници, които са с кратко, но бързо въздействие върху тонуса ни. В отделен пост ще разгледаме тези възможности, с които по-трайно и по-силно можем да подобрим нивото на нашата вътрешна енергия и още по-точно – на вътрешната ни личностна сила, т.е. обемът на басейна ни, ако си спомняте сравнението от първия пост по тази тема.

А сега, за да разгледаме краткосрочните вътрешни източници ще въведа едно групиране, за да си улесним възприемането им, а и да „усетим” механизма им на действие. Така ще можете и сами да откривате, разпознавате и прилагате Ваши, неизброени по-долу идеи за конкретни източници.

Вече утвърдено и често ползвано е разглеждането на човека в следните четири аспекта – физически, емоционален, интелектуален и духовен. В случая, можем и спрямо вътрешните източници на енергия да приложим това разделение.

Физически вътрешни източници на енергия:

 

В тази група може да разделим подходите за самостоятелно зареждане на два типа – генериращи енергия чрез движение и чрез покой.

  1. Чрез покой: Започвам с най-познатия и ползван метод за зареждане чрез покой – сънят. Тук може да причислим и различните форми на релаксивни и медитативни техники, йогата, дихателните упражнения, масажът (споменавам го тук, доколкото ние сме в покой, но той е част и от външните източници, защото масажът зависи и от още някой – човека, който ни масажира). Вземането на освежаващ душ, отпускаща вана / джакузи – също могат да се причислят към тази група. Отпускането в удобна мебел на тялото, „реенето” на погледа, ненапрягането на мислите – също.
  1. Чрез движение: Към методите за зареждане чрез движение могат да се причислят спортуването, танцуването, различните форми на активно играене. Тук конкретните примери са много. Сигурно сте забелязали, че повечето хора, които ходят на танци или спортуват, биха споделили, че го правят, за да „разпуснат” и да „презаредят”. Вероятно и Вие вече сте опитвали и ползвате поне един начин за такова зареждане.

 

ballet-1553359_1920-1

Емоционални вътрешна източници на енергия:

 

Тук може да съотнесем изпитването на различни емоции, преживяването им, като ще направя уговорката, че ще говорим и за емоции, и за чувства, доколкото и в двата случая може да става въпрос за генериране на енергия.

По най-схематично определение, емоциите са преходни и непостоянни, докато чувствата са по-постоянни и по-малко зависими от външни условия.

Смятам, че можем да прибягваме и към двете групи, когато искаме „ударно” да се заредим с енергия – изпитването на краткотрайна радост в даден момент, дори и малка, може да повиши нивото ни на енергия. В същото време обръщането към чувство като обич също би тласнало нивото на енергията ни нагоре.

Емоциите и чувствата могат да се разделят на позитивни и негативни.

  1. Изпитване на позитивни емоции и чувства: Пример за подходящи позитивни емоции (и чувства) са изпитването на радост, щастие, възторг, обич, любов, вяра, надежда и т.н.

Възможен стимул за предизвикване на позитивни емоции е мечтаенето, визуализирането на приятни очаквани моменти от бъдещето и т.н. Освен с взирането напред в бъдещето, можем да си помогнем изпитването на позитивни емоции със стимулиране на приятни спомени и изживявания – например да разглеждаме снимки, видео записи. Също можем да четем приятна емоционираща ни книга, да гледаме любим филм и т.н.

photo-1465409042654-5314e9d1754b

  1. Изпитване на негативни емоции и чувства: Факт е, че и някои негативни емоции също ни „създават усещането” за повишено ниво на вътрешна енергия. Например – изпитването на гняв, ярост, омраза, страх. Не съм сигурна, обаче, че чрез тях точно генерираме енергия – може би по-скоро мобилизираме наличната си към момента и придобиваме усещането за сила, но така или иначе, качеството на енергията, която получаваме при негативните емоции и чувства е различно, отколкото, ако сме го генерирали с позитивни емоции и преживявания (в първия пост по темата споменах за темата с чистотата на водата в басейна).

Интелектуални вътрешна източници на енергия:

 

Тук може да причислим мисленето на определени стимулиращи ни мисли. Вероятно сте чували за утвържденията като форма на въздействие върху нас и нашето развитие. Мислите и думите влияят върху състоянието ни и отношението ни – а това директно може да влияе върху тонуса ни.

Processed with VSCOcam with f2 preset

Може да четем утвърждаващи мисли. Може да си повтаряме позитивни утвърждения. Тук също спадат четенето на книги (и статии), но не толкова с емоционален заряд, колкото с вдъхновяващ, интелектуално стимулиращ (например – книги за „велики дела”, „велики хора” и т.н.). Може също да слушаме записи или да гледаме видео с подобно съдържание.

Духовни източници на вътрешна сила:

 

Духовният аспект включва по-дълбоки нива на преживяване, по-философски, по-екзистенциални. Затова обикновено е и по-трудно да си представим този източник като нещо краткосрочно и с бързо въздействие. Всъщност, до философската си нагласа можем да прибягваме също толкова бързо и лесно, както и към другите аспекти на личността ни. Достатъчно е, например, да се вгледаме в крехката, но устойчива тревичка, пробиваща си път в твърдия тротоар (това е пример, който моят учител – Петър Марков, обичаше да дава).

Към духовните източници може да причислим всичко, което ни помага да активираме осъзнаването, че в живота ни имаме и следваме свои ценности; че „всичко” има замисъл, смисъл; че имаме свой път, по който вървим ден след ден; че сме свободни хора, които са получили своя голям дар – да живеят, мислят, творят, обичат… Всичко това може да ни доведе до по-духовно, екзистенциално състояние, повишаващо нивото ни на вътрешна енергия. А действията? – не са нужни особени действия и активности – разходка, вглеждане в нещо малко, нещо, което подминаваме обикновено; или – отпускане и влизане във вътрешния ни свят.

Това бяха четирите групи вътрешни източници на енергия. Описани са съвсем схематично, а и примерите са по-ограничени, но се надявам, че е станало достатъчно ясно за това какво може да се съотнесе към дадената група и че ще стимулира във Вас идеи за още конкретни източници на вътрешна енергия, които да ползвате.

Как да ползваме това знание?

 

Вашата лична стратегия, която можете да си изградите за повишаване на тонуса Ви в ежедневието, когато отразявате по-ниското й ниво, може да бъде да направите по нещо от четирите аспекта. Какво точно ли? С времето ще установите какво работи по-бързо и резултатно при Вас, и кое е с не толкова силен ефект. Вие вероятно вече имате този опит, остава да го осмислите и обобщите. Както и да си изградите навик за действие, още при първите признаци на спад в обичайното Ви ниво на енергия.

И помнете – Вие сте стопаните на басейна.

Зареждайте се!

Коментари

коментари