Начало » Личностно развитие » Реалността на осъзнатите взаимоотношения

Реалността на осъзнатите взаимоотношения

Какво е осъзнато взаимоотношение?

 

Едно взаимоотношение е осъзнато, когато участниците в него се чувстват ангажирани то да успее. Партньорите в такова взаимоотношение имат за цел да израснат както индивидуално, така и колективно. Растеж, който прави света едно по-добро място.

Когато двама души са заедно с намерение за растеж, те се стремят към нещо по-голямо от удоволствие. Партньорството се превръща в еволюция. И двете личности имат възможност да се развиват много повече заедно, отколкото те биха могли да го направят сами.

Да, осъзнатото взаимоотношение е вдъхновяващо. И изисква енергия, която след това се връща многократно под формата на пълноценност и дълбоко удовлетворение от живота.

Как се случва?

 

Да обичам друг човек означава да познавам и да обичам неговата личност. Това предполага отговорност да виждам и разбирам този човек. Един от начините за изразяване на уважение към всяко човешко същество е чрез съзнателността, която влагам при общуването си с него. Когато виждам, чувам и реагирам по начин, който позволява на отсрещния човек да се почувства разбран. Съзнателността е и в това да си дам сметка и за собствените си думи и собствените емоционални оттенъци, както и сигналите, които изпращам. Различно ниво на осъзнатост ни дава различна картина в отразяването на емоциите и думите, излъчени в едно общуване.

Осъзнатостта поддържа любовта жива.

 

Изследването на менталните процеси, довели до избора на партньора повишава осъзнатостта и улесняват взаимната видимост. Това означава да се осъзнават ценностите и качествата, които първоначално са вдъхновили тази любов. И те да се забелязват в ежедневието, във вниманието към другия, в изслушването, жестовете, поведението… Това е част от способността да се виждат и чуват причините за заедността. Да се забелязват същността и взаимодействието, емоциите и чувствата. Това означава да си отговарям на въпроси като:

Какво ценя най-много във връзката ни?

Кое е нещото, което ме кара да се чувствам най-силно свързан/а?

Какво е изпълва със смисъл това взаимоотношение?

Какво ценя в партньора си?

Какво е общото помежду ни?

Какво в характера на този човек ме възхищава?

Виждането на естеството на връзката я създава всеки ден отново.

Осъзнатата любов е умствено активна.

 

Ако аз не съм наясно със собствените си ценности, малко вероятно е да мога да кажа какво ценя в другия. Трудно може да има осъзнаване за партньора, ако не съм сравнително наясно със себе си. Един от начините е като идентифицирам как усещам собственото си АЗ в тези взаимоотношения.

Как се чувствам в това взаимоотношение?

Какво ми носи като ценност това взаимоотношение?

Какво развива в мен това взаимоотношение?

Кога се чувствам най-свързан с партньора си?

Какъв е изборът, който правя всеки ден по отношение на това взаимоотношение?

За какво съм благодарен от/в тези взаимоотношения?

 

Страстта умира на светло.

 

Как се решават конфликтите, кой какво прави, къде е фокусът – върху търсенето на решение или върху търсенето на вина, върху разбирането или върху обвиняването? Какво е с приоритет – запазването на връзката или самооправданието? Кой прави обикновено първата стъпка? Всеки един от нас има отговорността да знае какво и колко получава. Необходимо е да знае как се чувства по отношение на качеството на тази обмяна и как се чувства отсрещната страна. (Сигурен проблем е когато единият партньор чувства, че дава повече отколкото получава).

Осъзнатите взаимоотношения изискват

 

пространство на пълно доверие, емпатия, разбиране, търпение, уважение: без осъждане, без критика, без обвинение, без страх, без оправдание, без отхвърляне

Склонността да гледам без розови очила, склонността да виждам всичко, което е там, за да бъде видяно – както силните страни, така и недостатъците … и ако все още обичам

това е осъзнато взаимоотношение.

Никой не е в състояние да говори по тази тема, без волно или неволно, да направи нещо като лична изповед.

 

2F2A6595Автор: Светлана Маркова

Психолог. Сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър.Обучител лична ефективност в множество корпоративни тренинги.Главен консултант на обучението в Марков Колеж и индивидуалното развитие на курсистите в него.

Коментари

коментари