Начало » Начало » Прознание – бизнесът среща образованието
Добрин Стоянов и Вероника Козарева, които са част от екипа на Прознание, и Проф. д-р Румяна Пейчева- Форсайт, директор на Центъра за дистанционно обучение, СУ "Св. Кл. Охридски"
Добрин Стоянов и Вероника Козарева, които са част от екипа на Прознание, и Проф. д-р Румяна Пейчева- Форсайт, директор на Центъра за дистанционно обучение, СУ "Св. Кл. Охридски"

Прознание – бизнесът среща образованието

Прознание съчетава новите технологии и педагогически практики

Реалностите в областта на образованието са толкова красноречиви, че няма как да бъдат неглижирани. Децата прекарват по-голямата част от свободното си време пред компютъра, а традиционните методи, по които се очаква да обогатят знанията си, често се оказват недостатъчно атрактивни, така че да задържат интереса им през всичките 45 минути, колкото трае един учебен час. А какво остава за цял учебен ден?! Освен това обучението в училище като че ли не покрива изцяло нуждите на децата за подготовката им не само по предметите, които изучават, а и за уменията, които ще им бъдат нужни в живота. Учителите пък от своя страна са ограничени от обстоятелствата в училищната среда при въвеждането на нови, интерактивни методи за преподаване, а и не рядко се оказва невъзможно в клас да покрият зададените в образователната програма уроци и същевременно да помогнат на децата да надграждат знанията си чрез практически занимания, да работят индивидуално с тях…

Причините за всички тези проблеми в образователната система у нас са много и комплексни. И са добре познати. А при търсенето на решения винаги е присъствала като константа нужната ангажираност на бизнеса. Или както го формулира Проф. д-р Румяна Пенчева – Форсайт, директор на „Център за електронно обучение” към Софийския университет в подкрепа на новата образователна платформа: „От 90-те години се занимавам с образователни технологии, когато все още нямаше и достатъчно компютри в страната, и винаги много ми се е искало академичната общност и бизнеса да съвместят усилията си, за да могат да способстват за постигане на качество в средното образование.“

 ***

По този път е поел екипът на Прознание – първата българска интерактивна уебплатформа, която предлага онлайн уроци за деца от предучилищна възраст и за ученици от 1 до 12 клас. Авторската методика за преподаване е създадена в сътрудничество с преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”. „Днес както технологиите, така и образованието се развиват с бързи темпове. Съчетани по подходящ начин, технологиите и педагогическите практики могат да носят само добавена стойност, да направят ученето интересно и достъпно за децата, да ги насърчат да бъдат творци на собственото си познание, и в крайна сметка да преодолеят и много от ограниченията на физическата среда. Нашата цел е да бъдем в крак с това бързо развитие и да предложим възможности на българските деца, които да отговорят на потребностите им, възможност да развият своите умения”, обобщава Вероника Козарева, директор „Учебни дейности” в Прознание.

НАЧАЛОТО

Вероника Козарева
Вероника Козарева

Българската компания стартира преди три години като обединение на специалисти от различни сфери – от технологиите, педагогиката, както и методици, учители, психолози… Сплотява ги каузата да предложат нова образователна възможност за децата, която да отговаря на техните потребности, като същевременно е достъпна и мотивираща. След проучвания с помощта на педагози, методици, деца и родители екипът на Прознание разработва и тества авторска методика за онлайн преподаване, която днес продължава да развива. „Всичко това вървеше паралелно и със създаването на виртуална класна стая. Целта бе да направим среда, в която децата да се чувстват комфортно и да учат с желание. Днес смело можем да твърдим, че постигнахме една наистина уникална за България комплексна услуга, която съчетава предимствата на технологиите и образователните практики”, казва Вероника.

Интерактивна интернет платформа е предназначена за деца от предучилищна възраст до 12 клас и предлага допълнителни уроци във виртуалната класна стая на Прознание с учител онлайн. Уроците включват и надграждат материала от училище, провеждат се в малки групи от 6 до 9 деца и са с различна продължителност в зависимост от възрастта на учениците. Акцент е общуването и активното взаимодействие между учениците и учителя, както и работата върху практическите задачи, което позволява децата да развият своите умения и да ги надграждат.

УЧИТЕЛИТЕ

„Учителите в нашия екип минават през дълъг процес на подбор, а след това серия от обучения по методиката за онлайн преподаване. В обученията на учителите включваме и ученици-доброволци, които участват в тяхната практическа работа в пробни уроци, защото за нас е много важно обратната връзка от страна на децата – те са в центъра на нашите усилия и на услугата, която предлагаме. Смело мога да кажа, че всички учители, които са част от нашия екип, са силно мотивирани личности, които на първо място обичат децата, и са хора, които непрекъснато търсят нови възможности да надграждат и подобряват своите професионални умения”, споделя Вероника.

Обратна връзка търсят и за максималната функционалност на Прознание. От 2013 година насам виртуалната стая преминава през множество промени и добавяне на нови инструменти, чрез постоянен обмен на мнения между разработчиците на Прознание и ученици и учители. „Постоянно търсим обратната връзка. Постоянно надграждаме, защото това е преди всичко инструмент за преподаване и обучение, не просто за комуникация. Ученици и учители дават идеи, разработваме ги и опитваме”, казва Добрин Стоянов, мениджър „Софтуерно развитие” в Прознание и един от разработчиците на платформата. Той допълва, че след всяко изпробване на дадена нова функционалност отново се обсъжда с ученици и учители до колко е ефективна.

ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ

 

Добрин Стоянов

„Ролята на учителите в Прознание не е роля на хората, които наливат с фуния готови знания в главите на пасивните деца. Напротив – ролята е на водачи, ментори, които стимулират децата да участват активно в процеса на собственото им учене. Вярваме, че знанията трябва да се надграждат и да се трансформират в практически умения, които да служат на децата в тяхната бъдеща реализация и в техния бъдещ живот. Уменията се градят чрез практикуване, творческа изява, претворяване през собствения ни опит. Затова целта на средата, която развихме, е наистина това да даде едно пространство на децата да творят, да се изразяват и да разгръщат своя потенциал. Това е и причината нашата услуга да има системен характер. Не даваме готови решения и готови знания – не даваме нещо готово, така че детето да изкара висока оценка на контролно или класно. Искаме да научим децата да учат. Да направим, така че те да имат уменията да търсят и отсяват информация, да се изразяват аргументирано, да имат умения за работа в екип, а всичко това е един дълъг процес, който изисква последователна работа”, разяснява Вероника.

В часовете в онлайн класната стая учителите могат да прилагат индивидуален подход към всяко дете във формат работа в групи. Това е възможно не само благодарение на методиката, която Прознание използва, а и на самите инструменти на виртуалната класна стая. Участниците в нея комуникират активно чрез видео конферентна връзка, а самият учител разполага с богат набор от инструменти, които му помагат да онагледява учебното съдържание с нагледни примери – изображения, видеа… Учениците пък разполагат с инструменти, с които могат да работят както в екип, така и самостоятелно по индивидуални задачи.

12622079_1057461637626779_8547433367103628305_o
снимка: facebook/Прознание

„За момента курсовете, които предлагаме, са по основните учебни предмети в училище и по основните образователни направления в детската градина, като нашата идея е с времето да допълване нови и нови учебни предмети, да излезем малко извън съдържанието в училище, като предложим допълнителни курсове, които да развиват социалните, комуникативни умения на децата. Също така планираме да пуснем и пробни изпити преди подготовка за национално външно оценяване за матури в 7 и 12 клас”, казва Вероника и разяснява, че за децата в предучилищна възраст сесиите са по-кратки и се провеждат в по-малки групи, като се залага се изцяло на игровия подход на бързата смяна на дейностите, което задържа интереса на децата. В начално училище също групите са по-малки, като се прави преход от игриво взаимодействие към работа по практически задачи. При по-големите ученици акцентът е върху осмислянето на знанията от училище и върху съвместната работа под формата на дискусии, практически дейности, работа по проекти, казуси и други интерактивни методи”, обяснява Вероника.

ЗА ПОЛЗИТЕ

Добрин допълва, че виртуалната класна стая на Прознание е лесна за използване, както за деца, така и за възрастни, а възможностите за много – могат да се правят презентации, редакции на текст, едновременно от няколко човека, да се споделят видеа и документи… „Другото важно нещо е осигурената безопасност на децата”, казва той. Тези, които нямат навършени 18 години, се регистрират в Прознание с помощта на родител, т.е. в платформата има и родителски, и ученически акаунт.

„Живеем в динамичен свят и подобен тип образователна услуга пести време и средства на родителите в пътуване. Родителите могат да бъдат сигурни, че детето е вкъщи пред компютъра и прекарва времето си пълноценно и осмислено под ръководството на опитен учител. А след урока имат достъп до архив и запис на това, което се е случило, и могат сами да проследят напредъка на своето дете”, казва Вероника.

снимка: facebook/Прознание
снимка: facebook/Прознание

Виртуалната класна стая на Прознание определено е нещо ново, актрактивна възможност за децата, както и за педагозите, подчерта и Проф. д-р Румяна Пенчева – Форсайт. Тя ръководи магистърската програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието”, която е поводът да се познава с Вероника и нейните колеги: „Тази платформа за синхронна комуникация – виртуална класна стая, открих за себе си и я използвам в моята магистърска програма. В магистърската програма има модул „Виртуална класна стая” и бъдещите учители, които идват при нас, се обучават как да използват този инструмент в работата с ученици във формалната система за образование”.

По света подобни практики съществуват вече повече от 10 години, а в България това е все още нова услуга. Въпреки това, от Прознание са категорични, че към нея определено има интерес, а ползите са много – както за родителите, така и за децата. „Подходът и начинът на работа в Прознание отговаря на начина, по който учат съвременните деца; търсят и възприемат информация, т.е. чрез нагледни примери, съвместни дейности, споделяне на мнения; случва се под ръководството на опитен учител, а в онлайн уроците могат да участват деца от цялата страна, които внасят различна гледна точка по една и съща изучавана тема, а това прави взаимодействието по-пълноценно и разнообразно”, обобщава Вероника.

 

Коментари

коментари