Начало » Личностно развитие » Свободната воля и изборът да действаш съзнателно

Свободната воля и изборът да действаш съзнателно

Какво означава да се действа осъзнато?

Да се чувства осъзнато?

Да се мисли осъзнато?

Съзнателност е способността на човек да наблюдава собствените си мисли, действия и да си задава въпроси дали те са в съгласие с неговите нужди, ценности и цели.

Човек може да избира дали да отдаде внимание към нещо (дори само в мислите си) или да не го даде. С ясната идея, че всеки избор води след себе си живот и резултати, които съзнателно или несъзнателно човек желае.

Убедеността, че във всяка една ситуация, разполагаме с този избор, е преживяване на свободната воля. Същността на нашата психологическа свобода може да се види в избора да съсредоточаваме ума си, или да не го правим, или активно да избягваме съсредоточаването; да мислим, или да не мислим, или умишлено да избягваме мисленето; да се стремим към по-голяма яснота по някой въпрос, който стои пред нас, или активно да стоим в неяснотата; да изследваме неприятните факти или да ги избягваме.

Изборът как да действаме, какво да мислим, какво да преживяваме, създава личностната реалност.

Всеки човек разполага със свободата на избор как да реагира на стимулите в живота и колкото е по-съзнателен по отношение на този избор, толкова повече вижда възможностите пред себе си. Старанието да се разбере действителността възможно най-добре и съобразяването с нея, дава оптимални шансове за успех и щастие.

Философът Джон Бейнс (Дарио Салас Сомер) разграничава две противоположни степени на съзнателност – хипносъзнание (сън) и хипсосъзнание (будност). Извън физиологичните ни състояния, ниската степен на съзнателност (хипносъзнание), е свързана с неспособността да се използват ефективно интелектуалните ни възможности, да се управляват емоциите и да се взимат адекватни решения. Съзнанието на съвременния човек непрекъснато се лута между тревожни събития, които още не са настъпили и вече минали преживявания, които не могат да се променят.

„Хората живеят в нещо като полусън.“

Бързите социални, политически и технологични промени в съвременния свят помагат човек да се „успи“ по отношение на себе си и изборите, които прави. За съжаление, това предизвикателство е отправено към целия човешки род.

Стремежът към будност (хипсосъзнание) означава да се постига качествена оценка на реалността и действия според осъзнати избори, устойчиви да издържат на влиянието на средата. Ясният поглед дава зачитане на фактите от реалността, а от там и ефективно реализиране на идеите, заложени в целите ни. Рядко си даваме сметка, че всичко това е валидно и в личните ни взаимоотношения, в осъществяването и на най-съкровените ни желания.

Психотерапевтът Натаниъл Брандън посочва няколко сигурни индикатори за развиване на съзнателността:

 • Постоянното учене
 • Стремежът за разбиране на света около нас
 • Извличането на смисъл от собствения опит
 • Формулирането на принципи от успешните и неуспешните резултати
 • Готовност за откриване на грешки и откровеност в признанието им
 • Стремежът към разбиране на вътрешни ни свят – нуждите, причините, мислите, психическите състояния, емоциите, телесните сигнали

Всеки човек е склонен да бъде осъзнат в една сфера и неосъзнат в друга.

Въпросите са ефективен начин за извличане на смисъл и откриване грешки, като тези напр.:

 • Какво искам?
 • Повлиян ли съм от предположения?
 • Какви основания имам да мисля, че нещо е истина, или искам то да е истина?
 • Каква е логиката? Логично ли разсъждавам?
 • Горд ли съм от своите избори и решения?

Съзнанието може да функционира с по-висока или по-ниска степен на яснота и будност.

Във всяка една ситуация въпросът не е дали човек е съзнателен, а при тези обстоятелства дали ангажира съзнанието си в степента, необходима, за да бъде ефективен и удовлетворен.

2F2A6595Автор: Светлана Маркова

Психолог. Сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър.Обучител лична ефективност в множество корпоративни тренинги.Главен консултант на обучението в Марков Колеж и индивидуалното развитие на курсистите в него.

 

Коментари

коментари