Начало » Статии в списанието » Слънчева педагогика, слънчево детство

Слънчева педагогика, слънчево детство

Представете си училище, в което отвсякъде звучи музика – от сутрешните двигателни упражнения и паневритмия, през учебните часове, храненето, следобедните занимания с музикални инструменти. Не става въпрос за училище на бъдещето. А за вече съществуващо и то отдавна. Частно основно училище „Изгрев“ е базирано на идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и възпитание и в него се прилагат методите на слънчевата педагогика за здравословен и природосъобразен начин на живот. Любов, Мъдрост и Истина, от които се разкрояват дванайсет лъча – направления за изучаване, които допълват разбирането на принципите и правят възможно практическото им приложение.

Методите на слънчевата педагогика са съвкупност от дихателни и гимнастически упра-жнения, паневритмия – съчетание на движения и музика, използване на цветовете за лечение, превенция и терапия, упражнения с водата и растенията за връзка с природата, правилно хранене, задълбочени познания за човека и за особеностите на психическия живот, комплексно използване на музиката и специални музикални упражнения и много други спомагателни методи. И всичко това е интегрирано в програмата на „Изгрев“, покриваща образователните стандарти, определени от държавата, които всички училища се стремят да изпълнят.

„Пътят към тази цел, обаче, може да бъде интересен и полезен“, казва Слав Славов, директор на училище „Изгрев“. Открива го през 2015 година, като следва традициите и педагогическия подход на учителите в детска школа за природосъобразен и здравословен начин на живот „Бялото кокиче“. Слав Славов е сред основателите и работещи в детската школа, където от 2011 година комплексно се прилагат методите на слънчевата педагогика, базирани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата, а децата започват деня с музика, дихателни и гимнастически упражнения, паневритмия и вкусни плодове. Училище „Изгрев“ отваря врати с мисията да продължи и надгради постигнатото в детската школа „Бялото кокиче“, а мотивацията е: „Вътрешната убеденост и личният опит, който събрахме през годините от прилагането на методите и правилата за възпитателна работа, които Учителя Петър Дънов е оставил – това е основният мотив.“

***

 

Прочети целия материал в брой 2 на списание Ogledai.se.

 

Коментари

коментари