Начало » Начало » Ученици преподават добродетели
снимка: blagotvoritel.com
снимка: blagotvoritel.com

Ученици преподават добродетели

Ученици станаха учители по добродетели. „Ние преподаваме така, както бихме искали на нас да ни преподават. Надяваме се, че са ни разбрали всички учители”

 

 

снимка: blagotvoritel.com
снимка: blagotvoritel.com
Колко често децата имат възможност да обсъждат добродетелите, които трябва да отстояват; да изказват мнението си за различни ситуации в живота; да се поучават от нечий опит, който не им е налаган, а предлаган съвсем приятелски и то под формата на различни игри?! Точно тази възможност предоставят на десетки деца ученици от десети клас в Старопрестолната гимназия по икономика във Велико Търново. Те станаха учители по добродетели като част от проекта „Часовете, които ни дават сила” на фондация „Благотворител”. Инициативата, която се осъществява с финансовата подкрепа е на фондация „Оук”, има за цел да мотивира младите хора да променят живота си и така да съдействат за промяна в обществото. Уроците, които младите преподаватели подготвят, са посветени на 12 добродетели, сред които са честност, търпение, уважение, решителност, радост, любов, толерантност, чистота, смелост, щедрост.

 

Основната цел на проекта „Часовете, които ни дават сила” е да се създаде устойчива подкрепа за нравственото и духовното развитие на деца и младежи. Фондация „Благотворител” стартира инициативата си през септември миналата година на няколко етапа. Първо бе проведен конкурс за избор на 10 проектни предложения на училища, в които вече са създадени клубове по добродетели по предишни проекти на фондацията. Следващият етап бе укрепване на избраните 10 клуба чрез провеждане на различни дейности в тях, които са заложени в проектното предложение, с което е кандидатствал в конкурса на фондацията.  „Допустими дейности са: подбор и обучение на ученици, които ще преподават добродетелите на съученици в часовете на класа; изготвяне на програма з преподаване през учебната година и създаване на организация за стартиране на преподаването; преподаване и начин на отчетност; организиран на работни срещи, кръгли маси, изложби…”, разясняват в сайта на фондация „Благотворител”.

Последният етап от инициативата „Часовете, които ни дават сила” бе обучение на 4 екипа за изграждане на нови клубове по добродетели в средни училища в Габрово и Велико Търново, както и на 20 ученици с цел бъдещо създаване на клубове по добродетели в 4 средни училища от  Габрово и Велико Търново. От всяко училище бяха избрани на конкурсен принцип участници на възраст 15-16 години. „Важни показатели са комуникативност, информираност, авторитет сред съучениците, изявена нагласа към себепознание, готовност за работа за благото на общността…, които имат желание да развиват своите личностни качества и да мотивират другите да променят нагласите си”, разясняват от фондацията. Няколко младежи, отговарящи на тези изисквания, преминаха специализирано обучение за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат придобития опит на своите връстници. В обучението на бъдещите учители по добродетели помогнаха четирима педагогически съветници. Те са неотлъчно до тях и сега, когато младите хора вече са учители.

Георги, Калина, Ивона, Виолета Йосифова, Цвети и Николай. Снимка: borbabg.com
Георги, Калина, Ивона, Виолета Йосифова, Цвети и Николай. Снимка: borbabg.com

Ивона Иванова, Калина Друмева, Цветелина Кулова, Радинислава Караиванова, Велимира Веселинова, Николай Карагеоргиев и Георги Йорданов са учениците във Велико Търново, които приемат предизвикателството на фондация „Благотворител”.

Часовете на младите преподаватели започват с дефиниране на съответната добродетел, след което се обсъжда нейното практикуване и защо е нужна в ежедневието ни. Уроците продължават с игри, тестове, кръстословици, както и с много българска история и етнология, защото всички добродетели са част от родните традиции. „Ако само стоим пред тях и им разказваме какво е добродетел, защо да прощаваме е важно, а да сме благодарни – здравословно, ще превърнем в часовете си в обикновени часове. И няма да ни слушат, както и ние често не слушаме. Искахме да избегнем лекциите и заедно да говорим за това как да направим живота си по-интересен”, разказва още Ивона, която работи по уроците за прошката и радостта заедно със съученичката си Цвети. Калина пък споделя, че в часовете се разискват и казуси. Разделят класа на отбори, задават им „задача”, свързана със съответната добродетел и обсъждането започва. По този начин децата са мотивирани да разискват ситуации от живота, в които проявяваме или не тези добродетели. „Ние преподаваме така, както бихме искали на нас да ни преподават. Надяваме се, че са ни разбрали всички учители”, казва Цвети.

 

Тийнейджърите ще трябва да подготвят уроци по всички 12 добродетели, които са включени в проекта. И да преподават до 30 юни, когато приключва и самият проект. Успехът му отсега е ясен, защото уроците на младите преподаватели са сред най-очакваните от учениците.

И все пак от фондация „Благотворител” са посочили конкретно очакваните резултати:

 

* обновени 10 училищни клуба по добродетели;

* създадени 4 нови клуба по добродетели;

* минимум 100 ученици, преминали обучение за преподаване и практикуване на добродетели;

* 20 ученици и 4 педагози, преминали тридневно специализирано обучение;

* проведени часове по добродетели и общоучилищни инициативи в 14 училища;

* повече от 1500 ученици, участвали в часовете по добродетели;

* обогатен професионален опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на децата;

* подобрени взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училищата.

 

Успешното реализиране на проекта ще съдейства на 14 училищни клуба по добродетели да укрепнат и да повишат ефективността на работата си. Членовете на клубовете ще подобрят уменията си да представят по достъпен и атрактивен начин общочовешките добродетели на съучениците си. За участниците в часовете заниманията с качествата на характера като честност, търпение, уважение, решителност, радост, любов, толерантност, чистота, смелост, щедрост…, могат да бъдат важни опорни точки, за да израстват уверени, състрадателни, отговорни хора. Проектът ще окуражи младите хора да повярват, че имат силата да променят своя живот и така да съдействат за промяна в
обществото.

Коментари

коментари