Начало » И още нещо » България на челно място по вековни гори

България на челно място по вековни гори

57% от горите в България са в зони по „Натура 2000″

 

Байкушевата мура в Пирин, на 1300 г., едно от най-старите дървета на планетата. Снимка: Rusalina, собствена творба/wikipedia.org
Байкушевата мура в Пирин, на 1300 г., едно от най-старите дървета на планетата. Снимка: Rusalina, собствена творба/wikipedia.org
България вече е на едно от първите места в Европа по вековни гори, богати на биологично разнообразие и ценен генoфонд. Това се случи след заповед от 4 ноември за определяне на 7% (109 000 хектара) от местообитанията в зоните по „Натура 2000“ като гори във фаза на старост в държавните горски територии, съобщи Изпълнителната агенция по горите.
Така България е сред челните позиции в Европа на

страните с най-много гори

определени с такъв статут. Резултатите са изпълнени по проект на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за опазването на горите във фаза на старост.
„Горите във фаза на старост са такива, които се заделят в зоните по „Натура 2000″ и там се съхранява отделен генетичен фонд, който спомага както за опазване, така и за съхраняване и поддържане на биоразнообразието и имат важна функция за подобряване на водния баланс на екосистемите“, обясни тези дни инж. Ценко Ценов, директор Дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в Изпълнителна агенция по горите  като подчерта малката разлика между гори във фаза на старост и стари гори – те могат да бъдат на възраст от 30-40 години и по-стари до вековни. На специален статут на защита от изсичане и застрояване подлежат териториите с гори, включени в екологичната система от защитени зони в Европейския съюз „Натура 2000″.
Горите в България покриват една трета от територията на страната, като повечето са с естествен произход. Само около

4% от тях са се запазили като „девствени гори”

неповлияни от човешка дейност, уточняват от WWF България и подчертават ключовата роля на горите в България за предотвратяване на ерозията, опазването на източниците на 3,4-те милиарда куб.м. вода, използвани за водоснабдяване, в земеделието и рибарството, за производствени и енергийни цели… Освен това горите са убежище за популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения.
Заповедта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) бе определена като значима стъпка за защита на дивата природа в България от WWF България. От организацията изтъкват, че това е в резултат от дългогодишните

усилия на лесовъди и природозащитници

„Заповедта на МЗХ произтича от ангажиментите, поети от държавата, за прилагане на европейското природозащитно законодателство по отношение на екологичната мрежа „Натура 2000“. По примера на други европейски държави определен процент от горските местообитания в „Натура 2000“ се оставят без човешка намеса. Това може да бъде образец за установяване на баланс между икономическите, социалните и природозащитни интереси“, коментира новината Нели Дончева, ръководител „Гори“ във WWF.
От организацията подчертават, че за защита на вековните гори през последното десетилетие със своята дейност допринасят Институтът за гората към БАН, Лесотехническият университет, Коалицията „За да остане природа в България“ и прогресивни лесовъди в горските стопанства.  „WWF проучи над 150 000 хектара гори в Западни Родопи, Стара планина и Средна гора“, допълва инж. Александър Дунчев, експерт „Гори” във WWF. – „Благодарение на теренните експедиции са установени и картирани 25 000 хектара вековни гори със съвременни научни методи. Половината от тези гори са включени в заповедта на министерството.“ Според него грижата и задължението да опази този безценен ресурс има не само държавата, а и всички граждани.
Публичната онлайн платформа http://gis.wwf.bg/forests/ на WWF за горите в България е достъпна за всеки и на нея гражданите могат да открият и при нужда да защитят вековните гори.

Коментари

коментари